Dental Progress
Sună pentru programare

Politica de confidențialitate

Vreau programare

Data publicării: 05 mai 2021

Versiunea documentului: 1

Această Politică de Confidențialitate definește modul în care noi, Dental Progress SRL, colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostru https://www.dentalprogress.ro și de unde obținem sau colectăm datele dumneavoastră.

Această Politică de Confidențialitate este aplicabilă din data de 25.05.2018.

Legislație

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor / GDPR);

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare – Republicare

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005.

LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic;

Rezumat

Aceasta secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dvs.. Sumarul are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate. Secțiunea aceasta nu este o descriere completă și este necesară citirea capitolelor adiționale prezente în acest document pentru completări.

Operatorul de date:Dental Progress SRL.

Cum colectăm sau obținem informații despre dvs.:

 • când furnizați datele respective (ex: prin contactarea noastră, completarea formularului de contact de pe site, prin abonarea la un newsletter etc.);
 • când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor;

Ce informații colectăm: nume (obligatoriu), prenume, telefon (obligatoriu), e-mail (obligatoriu), adresa de domiciliu, informatii din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv și navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru.

Cum utilizăm datele dvs.: pentru scopuri de a ne îndeplini obligațiile conform solicitării dumneavoastra, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, pentru a de a promova serviciile noastre, pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului nostru, în legătură cu drepturile și obligațiile noastre legale.

Dezvăluirea datelor despre utilizatori către părți terte: minimul necesar pentru funcționarea Societății, respectarea obligațiilor legale și a respectarea oricărei obligații contractuale față de dvs.

Cât timp sunt stocate informatiile dvs.: nu mai mult decât este necesar, în funcție de obligațiile noastre legale (ex. pentru a menține arhive contabile), sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimțământ, obligații contractuale, interese legitime) și anumiți factori adiționali descriși în secțiunea principal intitulată Durata stocarii datelor dvs.. Informații despre perioade specifice de stocare a datelor utilizatorilor se află în secțiunea Durata stocării datelor dvs..

Cum sunt securizate datele dvs.: prin utilizarea de soluții tehnice și organizatorice precum: stocarea de informații pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs. personale doar când este necesar, criptarea datelor personale, criptarea email-urilor.

Folosirea de cookie-uri și tehnologiilor similare: folosim cookie-uri pe website-ul nostru, inclusiv esențiale, funcționale, analitice și cookie-uri de targetare. Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați politica noastră de cookie-uri.

Transferarea datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European: vă vom transfera datele personale în afara Spațiului Economic European doar dacă va exista o obligație contractuală asumată față de dumneavoastră care ar implica transferul datelor. Ne vom asigura că există măsuri de protecție adecvate.

Utilizarea proceselor de luare a deciziilor automate și de profilare: utilizăm procese de profilare în legătură cu website-ul dvs., cum ar fi instrumentele Web Analytics, folosirea cookie-urilor, a instrumentelor de analiză a log-urilor de server.

Drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale:

 • aveti dreptul de a accesa datele dvs. și a primi informații despre utilizarea acestora;
 • aveți dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor;
 • aveti dreptul de a cere ștergerea datelor;
 • aveti dreptul de a restricționa utilizarea datelor;
 • aveti dreptul de a primi datele într-un format portabil;
 • aveti dreptul de a vă opune prelucrarii datelor dvs.;
 • aveti dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs.;
 • aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii semnificative cu privire la dvs. doar pe baza procesării automate a datelor dvs., inclusiv a profilării;
 • aveti dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.

Informații personale sensibile: Vă rugăm să nu înregistrați pe platforma electronică a  subscrisei informații personale sensibile despre dvs. toate aceste informatii vor fi solicitate in forma scrisa la sediul nostru, la momentul la care veti beneficia de serviicile stomatologice.

Detaliile noastre

Operatorul de date cu privire la site-ul nostru este: Societatea Dental Progress SRL, CIF: 18594283, din Bucuresti, Str. Maior Dimitrie Giurescu, nr. 4A, Sector 1. Puteți contacta operatorul de date la adresa de mai sus sau prin e-mail la office@dentalprogress.ro.

Puteți contacta responsabilul pentru protecția datelor prin poștă la adresa Bucuresti, Str. Maior Dimitrie Giurescu, nr. 4A, Sector 1, sau prin e-mail la office@dentalprogress.ro.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați operatorul de date.

Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru

Colectăm și folosim informațiile de la vizitatorii site-ului web în conformitate cu această secțiune și cu secțiunea intitulată Dezvăluirea și utilizările suplimentare ale datelor dvs..

Informații despre log-ul serverului Web

Utilizăm un server al unei părți terțe pentru a găzdui site-ul nostru web, iar furnizorul nostru, la rândul său, poate folosi servere fizice sau virtuale furnizate sub formă de servicii de către părți terțe, cu care noi nu avem o relație oficială. Furnizorul nostru de servicii de găzduire a site-ului este Ameriza Software SRL.

Serverul nostru de site web înregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, precum și alte informații despre vizita dvs., cum ar fi: paginile accesate, informațiile solicitate, data și ora solicitării, sursa accesulului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (linkul) care v-a direcționat către site-ul nostru) și versiunea browserului și sistemului de operare.

Serverul nostru este localizat în România și, prin urmare, informațiile dvs. nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European (SEE), decât în cazul în care ați ales să utilizați cookie-urile părților terțe precum Google, Facebook etc. Pentru mai multe informații și informații despre garanțiile utilizate, consultați secțiunea din această politică de confidențialitate, intitulată „Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European”.

Utilizarea informațiilor din log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT

Noi nu accesăm datele log-urilor serverului nostru. Furnizorul nostru colectează și stochează log-urile serverului pentru a asigura securitatea rețelei IT. Aceasta include analizarea fișierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea și prevenirea accesului neautorizat la rețea, distribuirea de coduri rău intenționate, prevenirea atacurilor DDOS și a altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activități neobișnuite sau suspecte.

Dacă nu investigăm o activitate criminală suspectă sau potențială, nu facem și nici nu permitem furnizorului nostru să facă orice încercare de a vă identifica pe baza informațiilor colectate prin log-urile serverului.

Temeiul juridic pentru prelucrare: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Utilizarea informațiilor din istoricul serverului de site web pentru a analiza utilizarea site-ului și pentru a îmbunătăți site-ul nostru web:

Utilizăm informațiile colectate din log-ul serverului nostru pentru a analiza modul în care utilizatorii site-ului nostru interacționează cu site-ul nostru web și cu caracteristicile acestuia. De exemplu, analizăm numărul de vizite și vizitatorii unici pe care îi primim, ora și data vizitei, locația vizitei și sistemul de operare și browserul utilizat.

Utilizăm informațiile colectate din analiza acestor informații pentru a îmbunătăți site-ul nostru web. De exemplu, utilizăm informațiile colectate pentru a modifica informațiile, conținutul și structura site-ului nostru web și a paginilor individuale, în funcție de ceea ce atrage cei mai mulți utilizatori și durata de timp petrecută pe anumite pagini de pe site-ul nostru.

Temeiul juridic pentru prelucrare: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Cookie-uri si alte tehnologii similare

Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt trimise de pe un site web către un browser pentru a înregistra informații despre utilizatori în diferite scopuri.

Utilizăm cookie-uri pe website-ul nostru, inclusiv cookie-uri esențiale, funcționale, analitice și de targetare. Pentru informații suplimentare despre utilizarea cookie-urilor, consultați politica noastră privind cookie-urile, care este disponibilă aici: https://www.dentalprogress.ro .

Puteți respinge unele sau toate cookie-urile pe care le utilizăm pe website-ul nostru prin modificarea setărilor browserului dvs., însă prin respingerea lor puteți afecta funcționarea website-ului sau unor caracterisitici ale website-ului. Pentru informații suplimentare despre modulele cookie, inclusiv despre modificarea setărilor browserului dvs., vizitați www.apti.ro/cookies/ sau consultați politica noastră privind cookie-urile.

Informațiile pe care le colectăm atunci când ne contactați

Colectăm și utilizăm informațiile de la persoanele care ne contactează în conformitate cu această secțiune și cu secțiunea intitulată Dezvăluirea și utilizările suplimentare ale informațiilor dvs..

E-mail

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dvs. de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail (cum ar fi numele dvs., numărul dvs. de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătură din e-mail).

Temeiul juridic pentru prelucrare: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de servicii), vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru.

Transferarea și stocarea informațiilor dvs.: Utilizăm propriul server de e-mail pentru a stoca e-mailurile pe care ni le trimiteți. Serverul nostru de e-mail se află localizat în România. E-mailurile pe care ni le trimiteți vor fi stocate în interiorul Spațiului Economic European. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea din această politică de confidențialitate intitulată Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European.

Formular de contact

Va informam ca atunci cand ne contactati utilizand formularul de contact, colectam din partea dvs. următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon.

Dacă nu furnizați informațiile obligatorii solicitate în formularul de contact nu veți putea trimite formularul de contact și nu vom putea primi solicitarea dvs..

Temeiul juridic pentru prelucrare: pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Transferul și stocarea informațiilor dvs.: Mesajele pe care ni le transmiteți prin intermediul formularului nostru de contact vor fi stocate în interiorul Spațiului Economic European, pe serverul propriu.

Telefon

Când ne contactați prin telefon, colectăm  numărul dvs. de telefon și orice informații pe care ni le furnizați în timpul conversației cu noi.

Nu înregistrăm apelurile telefonice.

Temeiul legal pentru prelucrare: pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Transferul și stocarea informațiilor dvs.

Informațiile despre apelul dvs., cum ar fi numărul dvs. de telefon și data și ora apelului dvs., sunt prelucrate de către furnizorilor noștri de servicii telefonice: UPC și Vodafone, care se află în România. Politica de confidențialitate a acestora este disponibilă aici: https://www.upc.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/, respectiv, https://www.vodafone.ro/privacy.

Informațiile despre convorbirea dvs. vor fi stocate de furnizorul nostru de servicii telefonice din interiorul Spațiulului Economic European.

Poșta

Dacă ne contactați prin poștă, vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați în orice comunicări poștale pe care ni le trimiteți.

Temeiul legal pentru prelucrare: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care prelucrarea este necesară: pentru efectuarea unui contract.

Informațiile pe care le colectăm atunci când interacționați cu site-ul nostru: Colectăm și utilizăm datele de la persoane care interacționează cu anumite caracteristici ale website-ului nostru, în conformitate cu această secțiune și cu secțiunea intitulată Dezvăluire și utilizări suplimentare ale informațiilor dvs..

E-Newsletter

Atunci când vă înscrieți la newsletter-ul nostru sau alegeți să primiți informari de la noi prin introducerea adresei de e-mail și făcând clic pe un buton intitulat „Abonează-te”, colectăm adresa dvs de e-mail.

Temeiul juridic pentru prelucrare: consimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Consimțământul: vă dați consimțământul pentru a primi e-newsletter-ul nostru, înscriindu-vă pentru a-l primi, utilizând pașii descriși mai sus.

Transferul și stocarea datelor dvs.: Informațiile pe care le trimiteți pentru a vă abona la newsletter-ul nostru nu vor fi stocate în afara Spațiulului Economic European. Pentru informații suplimentare despre măsurile de siguranță luate atunci când informațiile dvs. sunt transferate în afara Spațiului Economic European, consultați secțiunea din această politică de confidențialitate de mai jos, intitulată Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European.

Informații colectate sau obținute de la terți

Această secțiune stabilește modul în care obținem sau colectăm informații despre dvs. prin intermediul terților.

Informații primite de la terți

În general, nu primim informații despre dvs. de la terți. Acele părți terțe de la care primim date despre dvs. vor include, în general, membrii de familie, aparținători, profesioniști parteneri cu care derulam servicii stomatologice conexe.

Informațiile pe care le obținem de la terți vor fi, în general, numele dvs. și detaliile de contact, date medicale, dar pot include orice informații suplimentare despre dvs. pe care ni le furnizează.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru efectuarea unui contract: în cazul în care o parte terță a transmis informații despre dvs. (cum ar fi numele dvs. și adresa de e-mail) pentru a vă furniza servicii, vă vom procesa informațiile pentru a lua măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract cu noi (după cum este cazul).

Interesele legitime: în cazul în care o parte terță ne-a dezvăluit informații despre dvs. și nu v-ați dat acordul în schimbul acestor informații, vom avea un interes legitim de a prelucra aceste informații în anumite circumstanțe. De exemplu, vom avea un interes legitim în prelucrarea informațiilor dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din subcontractul cu partea terță, în cazul în care partea terța are contractul principal cu dvs.. Interesul nostru legitim este îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul subcontractului nostru.

În mod similar, părți terțe pot transmite informații despre dvs. către noi dacă ați încălcat sau ați putea încălca oricare dintre drepturile noastre legale. În acest caz, vom avea un interes legitim în prelucrarea acestor informații pentru a investiga și a urmări orice astfel de potențială încălcare.

Dacă primim informații despre dvs. din greșeală

Dacă primim din greșeală informații despre dvs. de la o parte terță și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dvs.

Informații obținute de către noi de la părți terțe

În anumite circumstanțe (de exemplu, pentru a verifica informațiile pe care le deținem despre dvs. sau pentru a obține informațiile lipsă de care avem nevoie pentru a vă oferi un serviciu), vom obține datele despre dvs. din anumite surse accesibile publicului, atât din UE, cât și din afara UE, cum ar fi registrul electoral, registrul societăților, bazele de date publice ale clienților, publicațiile mass-media, social media, și site-urile web (inclusiv site-ul dvs., dacă aveți unul).

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interesele legitime: în anumite circumstanțe, vom avea un interes legitim de a obține informații despre dvs. din surse publice și private. De exemplu, dacă ați încălcat sau suspectăm că ați încălcat oricare dintre drepturile noastre legale, vom avea un interes legitim de a obține și de a prelucra informații despre dvs. din aceste surse, pentru a investiga și a urmări orice încălcare suspectată sau potențială.

Utilizarea mecanismelor automate de luare a deciziilor si a profilării

Utilizăm mecanisme automate profilare pe website-ul nostru. Nu considerăm că acest lucru are un efect juridic asupra dvs. sau vă afectează într-un mod similar.

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării noastre de mecanisme automate profilare descrise în această secțiune. Puteți face acest lucru prin renunțarea la cookie-uri și la tehnologii similare, în conformitate cu metoda descrisă în secțiunea relevantă din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca noi să vă procesăm adresa IP reală (de obicei adresa IP atribuită de Furnizorul de servicii de Internet) atunci când vizitați site-ul nostru, puteți utiliza o rețea virtuală privată (VPN) sau un serviciu gratuit, cum ar fi Tor.

Puteți afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare (inclusiv baza legală pentru utilizarea lor) și cum să renunțați la acestea în politica privind cookie-urile, disponibilă aici: https://www.adrmuntenia.ro/utilizarea-cookieurilor/static/1068.

Profilarea

Profilarea reprezintă orice formă de prelucrare automată a informațiilor dvs. pentru a evalua aspecte personale despre dvs., în special pentru a analiza sau prezice lucruri precum performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcările.

Utilizarea profilării pentru analiza comportamentului online

Serviciul de analiză al comportamentului online, Google Analytics, utilizează informații cum ar fi locația dvs. (pe baza adresei dvs. IP) și comportamentul dvs. (pe baza cookie-urilor) atunci când accesați site-ul web (cum ar fi paginile pe care le accesați și pe ce faceți click. Vom prelucra informații din cookie-uri numai dacă v-ați dat acordul pentru stocarea cookie-urilor pe calculatorul dvs în conformitate cu politica privind cookie-urile.

Informațiile colectate despre dvs., odată colectate, sunt anonime și stocate într-o bază de date agregată.

Logică implicată: prin analizarea și clasificarea în mod automat a informațiilor, cum ar fi locația (bazată pe adresa IP), precum și comportamentul și dispozitivele vizitatorilor pe website-ul nostru (folosind cookie-uri), putem înțelege mai bine ceea ce doresc vizitatorii website-ului nostru (în ceea ce privește conținutul website-ului nostru și produsele noastre), cum să îmbunătățim website-ul și cum să promovăm serviciile noastre.

Semnificația și consecințele preconizate: cookie-urile vor fi utilizate pentru a urmări și a stoca informații despre comportamentul și dispozitivul dvs. pe website-ul nostru (cu excepția cazului în care ați renunțat la primirea acestor cookie-uri), locația va fi analizată pe baza adresei dvs. IP.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Interes legitim: eficientizarea accesului către serviciile promovate și oferite de către Dental Progress SRL, îmbunătățirea comunicării cu utilizatorii site-ului nostru, îmbunătățirea proceselor de business ale Companiei .

Utilizarea profilării în e-mailurile de marketing

Utilizăm web beacon-uri în e-mailurile noastre de marketing pentru a analiza cine ne deschide e-mailurile și ce acțiuni iau (de exemplu, pe ce link-uri fac click). Vom procesa informații numai din web beacon-uri, dacă ați consimțit pentru utilizarea lor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Logica implicată: prin analizarea modului în care destinatarii e-mailului răspund la e-mailurile noastre, putem să îmbunătățim conținutul și eficiența e-mailurilor noastre și să deducem care sunt persoanele cele mai interesate.

Semnificația și consecințele preconizate: comportamentul dvs. atunci când deschideți e-mailurile noastre va fi urmărit utilizând fișiere mici gif (web beacon-uri) și pentru a măsura inclusiv rata de deschidere.

Modul de obiectare: dezabonarea de la newsletter.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interes legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Interes legitim: analizarea gradului de implicare și a eficacității e-mail-urilor noastre și a conținutului nostru de marketing.

Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

Dezvăluirea informațiilor dvs. furnizorilor de servicii

Utilizăm o serie de parteneri terți pentru a ajuta la furnizarea serviciilor către dvs. Acestea includ următoarele:

Furnizorii de servicii de telefonie: UPC și Vodafone.

Politica lor de confidențialitate este disponibilă aici: https://www.upc.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/, respectiv, https://www.vodafone.ro/privacy.

Dezvoltatori de site-uri web, inclusiv: Ameriza Software SRL.

Furnizorul (furnizorii) de servicii de găzduire web, inclusiv Ameriza Software SRL.

Furnizorii noștri de servicii sunt localizați în România.

Informațiile dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau o solicitare de servicii de la noi.

Nu afișăm identitatea tuturor furnizorilor noștri de servicii în mod public, din motive de securitate și din motive de competitivitate. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea furnizorilor de servicii, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul formularului nostru de contact sau prin e-mail și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim de a solicita acest lucru.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interesul legitim bazat pe: în cazul în care partajăm informațiile dvs. cu acești terți într-un alt context decât în cazul în care este necesar pentru a efectua un contract (sau in urma solicitării dvs. de a face acest lucru), vă vom partaja informațiile cu astfel de terțe părți pentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient activitatea.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesar pentru realizarea unui contract: este posibil să partajăm informații cu furnizorii noștri de servicii pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractul respectiv sau să luăm măsurile pe care le-ați solicitat înainte de a încheia un contract cu dvs.

Dezvăluirea informațiilor dvs. altor părți terțe

Dezvăluim informațiile dvs. unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum se arată mai jos.

Furnizarea de informații unor terțe părți, cum ar fi Google Inc. Google colectează informații prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Google utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea serviciului Google Analytics. Informațiile sunt partajate cu Google pe bază agregată și anonimă. Pentru a afla mai multe despre ce informații colectează Google, modul în care utilizează aceste informații și cum să controleze informațiile trimise la Google, consultați următoarea pagină: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interesele legitime: îndeplinirea obligațiilor contractuale față de Google conform Termenilor și condițiilor Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Puteți renunța la Google Analytics instalând pluginul pentru browser aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

În cazul în care vom furniza orice date personale privitoare la dumneavoastră către terți sau împuterniciţi din afara Spațiului Economic Euroean, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul a implementat proceduri și a luat măsurile legale ce se impun pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale în mod adecvat, în conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste măsuri includ:

în situaţia terților cu sediul în SUA, încheierea clauzelor standard aprobate de Comisia Europeană sau aderarea de către furnizor la Privacy Shield (mai multe detalii sunt disponibile la adresa https://www.privacyshield.gov/welcome); sau

în situaţia terților cu sediul în alte ţări aflate în afara Spațiului Economic European (inclusiv Japonia), vom încheia clauze standard aprobate de Comisia Europeană.

Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a va proteja informaţiile personale în cazurile menţionate mai sus ne puteţi contacta la orice moment.

S-au lăsat pe
mâinile noastre Ce spun despre noi
Cazuri
tratate
de noi
Înainte
După